photography
mierenleeuw (Myrmeleon (Myrmeleon) formicarius)
mierenleeuw (Myrmeleon (Myrmeleon) formicarius)
Gewone wespbij (Nomada flava)
grijze zandbij (Andrena vaga)
grijze zandbij (Andrena vaga)
Vroege bloedbij (Sphecodes rubicundus)

28 april 2015. Leven in het zand.

Dit eigenaardig diertje is de larve van de mierenleeuw.

Een mierenleeuw is een op een juffer lijkend insect dat zijn eieren niet in het water maar in zand legt.

De larven zijn zeer vraatzuchtig en maken een putje in het zand, meestal onder een boom of onder een overhangende zandrand. Het trechtervormige putje moet dienst doen als een vangkuil, het zand moet dus kurkdroog blijven zodat de insecten die erin terecht komen steeds dieper in het kuiltje zakken. Onder in de valkuil wacht de larve geduldig tot de verraste passant beneden is gesparteld en met een knipbeweging van zijn sterke kaken gevangen wordt.

Het leeuwenaandeel van hun prooi bestaat uit mieren, vandaar dan ook de schitterende naam die deze larve heeft gekregen.

Als hun valkuil groter moet gemaakt of als er vuil in terecht komt, werpt deze puttegraver al knippend het zand omhoog waardoor de put ook steeds dieper wordt.

 

De grijze zandbij is een solitaire bij, die een holletje graaft in droog zand waarin  ze haar eieren legt in een verzamel voorraad nectar en stuifmeel.

De eerste wilgenkatjes die bloeien zijn dan ook zeer in trek voor bij hen.

 

De koekoeksbij of wespbij is een bij die haar eieren bij legt in deze van zandbijen.

Vaak volgt ze een zandbij naar haar holletje, wacht tot de kust terug vrij is om dan te gaan koekoeken.

 

De bloedbijen zijn parasitair, ze beschikken niet over een verzamelapparaat om stuifmeel mee te vervoeren. Zoals je kan zien zijn deze bijen vrijwel kaal en als je dan terug naar de grijze zandbij kijkt die beschikt dus wel over een stevige beharing, ideaal om stuifmeel in te verzamelen.

Al de bovenstaande beestjes zijn dus grote liefhebbers van zand dat te vinden is in stuifduintjes, open heide, zanderige veldwegen en -wegbermen.

Af en toe kwam de gewone wolzwever voorbijgevlogen (die ook op de zandbijen parasiteert), deze was veel te snel deze keer om bij dit artikel te mogen.

afbeelding van admin
About the Author:
gelieve alleen contact voor updates en fouten


Leave a comment!

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.