photography
Nile monitor / Nijlvaraan (Varanus niloticus) added/toegevoegd.

Nile monitors / Nijlvaranen (Varanus niloticus) added/toegevoegd.

Nile monitor / Nijlvaraan (Varanus niloticus) added/toegevoegd.

The photos of the Nile monitors that are selected from the Gambia trip are added in the portfoliomap REPTILIA.

Nile Monitor lizards can grow up to 2.40 m. They are active hunters on insects, amphibians, small reptiles, eggs and they even eat carrion.

The female lizards lay their eggs often into termite mounds to protect them from cold and predation.

The species are often hunted for the meat (bushmeat) and the skin, they are still quite common and are not yet threatened.

De foto's van de Nijlvaranen die werden geselecteerd uit de Gambia reis zijn toegevoegd in de portfoliomap REPTILIA.

Nijlvaranen kunnen tot wel 2,40 m. lang worden en zijn actieve jagers die insecten, amfibieën, kleine reptielen, eieren en zelfs aas eten.

De vrouwelijke varanen zetten hun eieren vaak af in termietenheuvels om ze te beschermen tegen koude en predatie.

De soort wordt vaak bejaagd om het vlees (bushmeat) en om de huid, hij is nog vrij algemeen  en is niet bedreigd.

afbeelding van Koen Wellens
About the Author:


Leave a comment!

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.