photography

Сontact informatie

Mijn persoonlijke motivaties

Mijn Fotografie

Met mijn fotografie wil ik mensen warm maken voor al het mooie wat de natuur ons te bieden heeft. Ik probeer hen te laten beleven hoe ik naar de natuur kijk, met veel respect voor al dat mooie wat het ons ook nog gratis wordt aangeboden.
Oog voor detail, gewoonweg de simpele dingen die je mag verwonderen.

Mijn Vrijwilligerswerk

Op de dag van vandaag is het belangrijk dat we de natuur een beetje helpen.
Dit kan gaan door er bewust mee om te gaan, te respecteren en niet alleen zien als een uitlaatklep voor onze huisdieren en kinderen, onze sportplaats voor lopen en fietsen of een goedkope dumpplaats voor onze afgeschreven huisdieren en afval.
Je kan bij je lokale natuurafdeling beheerswerken doen, eigenlijk is er werk genoeg in de verschillende reservaten, dat kan gaan van maaien, bomen planten of uitdoen, wandelpaden aanleggen en onderhouden, omheining plaatsen of onderhouden, … ieder reservaat heeft zijn noden en elk gebied is toch net weer ietsjes anders.
Ik heb mij geëngageerd voor vrijwilligerswerk op De Luysen / Mariahof en heb het me eigenlijk nog niet beklaagd dat ik dit doe.

Moeder Aarde of Moeder Natuur

Moeder Aarde is eigenlijk de mooiste naam die de natives geven aan dat bolleke waarop wij mogen vertoeven. Broeder Zon en zuster Maan en alle creaties die erop leven die verwanten genoemd worden. Sommigen denken dat er nog zo een bolleke bestaat en gluren jaren door telescopen in de hoop er een glimp van op te vangen.
Ondertussen maken ze onze planeet ziek, winstbejag, eigenbelang, overbevolking, overbevissing, overproductie, overconsumptie, … Wanneer gaan we het eindelijk eens begrijpen en in harmonie proberen te leven met alles wat er op onze aarde en ver daar buiten leeft.

Simpel maar "Oooh Zo" complex

Simpele dingen kunnen vaak heel complex met elkaar verweven zijn.
Het eenvoudigste wat wij mensen met elkaar kunnen delen is een glimlach, een eenvoudige goede dag zeggen tegen elkaar verricht al veel wonderen. Als je probeert de eenvoud in het leven te begrijpen, dan kom je er al snel achter dat die eenvoud eigenlijk zeer complex kan zijn en verweven is aan een hele samenleving.
Een simpel voorbeeldje, we kennen allen het gentiaanblauwtje, een klein blauw vlindertje dat zich thuisvoelt in heidegebieden. Deze vlinder legt zijn eitjes op de klokjesgentiaan een wondermooie plant die je in dezelfde heidegebieden kan tegenkomen. Nu hoor ik jullie al denken geen gentianen dus geen gentiaanblauwtjes, gedeeltelijk juist gedacht. maar de rups van het gentiaanblauwtje overwintert als pop in mierennesten van een welbepaalde mierensoort. Zijn die mieren niet aanwezig dan zijn er ook geen gentiaanblauwtjes meer in dat gebied aanwezig. Wordt er door verkeerd beheer of door toevallige natuurlijke omstandigheden deze mierennesten vernietigd (bvb te hoge waterstand waardoor de mierenkolonie verdrinkt), dan zijn we zowel de mieren als het gentiaanblauwtje kwijt, het komt ook voor dat de waardplanten verdwijnen door bvb overbegrazing of erger nog door mensen die ze uitsteken en in hun tuintje willen hebben. Een grote kans dat de klokjesgentiaan het in die tuin niet overleeft. Dit kan tot gevolg hebben dat als de gentianen in een gebied weg zijn alleen nog maar de mieren overblijven. We weten dat dit vlindertje honkvast is en geen onnatuurlijke barrières overvliegt, voor dit gebied zal dan zowel vlinder als plant verdwijnen.
Ik heb me dus voorgenomen om de eenvoud proberen te begrijpen en het verbaast me niet dat ik nog elke dag heel veel bijleer.