photography
Common Snipe / Watersnip (Gallinago galinago)

The low waterlevel gives more chance to see snipes / De lage waterstand geeft meer kans om snippen te zien

The low waterlevel gives more chance to see snipes

In order to perform the winter works on "De Luysen" we have to lower the water level.

This happens slowly and brings many opportunities that are good  to man (photographer and hiker) and annimal (bird and mammal).

In the sludge birds find more food and they foraging a lot, ... in the shallow water the fish become an easy prey, ... more land means dry passage for various mammals, ...

This Common Snipe (Gallinago galinago) gratefully uses the increased food supply. 

 

De lage waterstand geeft meer kans om snippen te zien

Om de winterbeheermaatregels te kunnen uitvoeren op "De Luysen" moeten we het waterpeil laten zakken.

Dit gebeurt langzaam en brengt vele opportuniteiten met zich mee die goed zijn voor mens (fotograaf en wandelaar) en dier (vogels en zoogdieren).

In het slik komen waadvogels en steltlopers foerageren, ... in het lage water worden de vissen een gemakkelijke prooi,  ... meer land om droog over te lopen voor verschillende zoogdieren, ...

Deze Watersnip (Gallinago galinago) maakt dankbaar gebruik van het vergroot voedselaanbod.

 

afbeelding van Koen Wellens
About the Author:


Leave a comment!

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.