photography
Greylag Goose / Grauwe gans (Anser anser)
Greylag Goose / Grauwe gans (Anser anser)
Greylag Goose / Grauwe gans (Anser anser)
Gadwall / Krakeend (Anas strepera)
Gadwall / Krakeend (Anas strepera)
Gadwall / Krakeend (Anas strepera)

The sky was filled with waterfowl / Het luchtruim werd gevuld met watervogels

The sky was filled with waterfowl ...

... waiting for the Osprey to come finaly from his trone but in vain,

he had caught a big fish and was eating it in the distance.

Fortunately, there was much else to experience and the air was regularly filled with Gadwalls, Geese, Egrets, Cormorants, Lapwings,

... but the king stayed on his throne and ate his belly round and full.

Good energy for his further migration to Africa.

Het luchtruim werd gevuld met watervogels ...

... uren gewacht op de visarend om eindelijk eens van zijn troon te komen maar te vergeefs,

hij had een grote vis gevangen en was die in de verte netjes aan het oppeuzelen.

Gelukkig was er nog van alles anders te beleven en het luchtruim werd regelmatig gevuld met krakeenden, ganzen, ziverreigers, aalscholvers, kievitten, ... doch de koning bleef op zijn troon en at zijn buikje rond.

Energie opdoen voor zijn verdere migratie naar Afrika. 

 

 

 

afbeelding van Koen Wellens
About the Author:


1 Comment:

  1. anon
    okt 04, 2017

    Mooie beelden en mooi beschreven. Jammer dat de visarend de voorkeur gaf aan uitbuiken.


Leave a comment!

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.