photography
Grey Wolf / Wolf (Canis lupus) Grey Wolf / Wolf (Canis lupus) Grey Wolf / Wolf (Canis lupus)

CANIS LUPUS

CANIS LUPUS

Over wolven zijn er veel fabeltjes en verhalen verteld waarin dit dier meestal een slechte reputatie vertoont, maar toch zijn deze verhalen maar deels op waarheid berust.

De Christelijke verhalen van de goede herder die zijn schapen beschermt tegen de wolf hebben dit dier ook geen goed gedaan.

Wolven zijn net als andere roofdieren gevaarlijk en zeker bij verkeerde omgang. De kwalijke reputatie zorgt er nog steeds voor dat de wolf moeilijk accepeerbaar is in de menselijke leefomgeving.

Toch zijn er gedocumenteerde verhalen over wolven die zich ontfermen over kleine kinderen (Hessische wolfskinderen, Romulus en Remus, Mowgli, ...)

Toen de mensen schapen en geiten begonnen te houden om in hun levensonderhoud te voorzien, werden wolven als schadelijke dieren beschouwd omdat ze dieren uit de kuddes roofden. Daarom werd de wolf bejaagd en vaak lokaal uitgeroeid.

Vroeger kwamen wolven over het gehele noordelijke halfrond voor maar nu door menselijk toedoen zijn hun leefgebieden zwaar gedecimeerd.

Vroeger waren wolven dag- en schemeringsdieren, maar nu door felle bejaging zijn ze in veel gebieden (Europa) een nachtelijke leefwijze eropna gaan houden.

Wolven zijn in staat om zich snel te verplaatsen, ze kunnen goed lopen (topsnelheid van 45 tot 50 km/u) en zeer goed zwemmen en kunnen op één dag wel 50 km tot bijna 200 km afleggen.

 

Wolven vormen roedels en zijn sociale dieren die in strikte rangorde leven. Een alfapaar staat aan aan het hoofd van zo een groep en de nakomelingen ervan vormen meestal de rest van de roedel.

Het alfakoppel heeft het alleenrecht op voortplanting en de andere leden helpen bij de opvoeding van de welpen.

De omvang van een territorium is afhankelijk van de voedselsituatie, maar zal tussen de 200 en 2000 km² liggen. 

Eenzame wolven op zoek naar een partner of nieuw territorium kunnen grote afstanden afleggen van tientallen kilometers tot meer dan duizend kilometer.

Meestal zal de wolf echter op de vlucht slaan en zullen mensen slechts heel uitzonderlijk aangevallen worden en dit dan nog meestal als je in de buurt van hun hol met jongen begeeft. 

Individuele wolven zijn schuw. Hoe groter de roedel is, hoe meer de wolf durft te bejagen. De wolf is een specialist wat betreft prooidieren. In roedelverband wordt bij voorkeur gejaagd op de grotere hoefdieren, zoals elanden, edelherten, reeën en wilde zwijnen, afhankelijk van het aanbod in een gebied. Hij eet tevens hazen, vogels, knaagdieren, aas en afval.

Wolven zijn niet in staat om al hun prooidieren uit te roeien als deze vrij kunnen migreren.Wolven hebben wel invloed op het migratiegedrag en de conditie van de prooidierpopulatie. De prooidieren zullen in streken waar wolven voorkomen zeer alert zijn en steeds proberen zich buiten het bereik van de wolven te begeven. Minder gezonde dieren zullen dan eerder ten prooi vallen dan gezonde dieren, waardoor de populatie van de prooidieren "in conditie" gehouden wordt. Naarmate de prooidieren gezonder zijn, dan wel in lagere dichtheden voorkomen zal ook meer van de wolf gevraagd worden voedsel te bemachtigen, wat weer z'n effect heeft op zijn conditie en voortplantingssucces. 

 

 

 

Wolven hebben een kop-romplengte van 1 tot 1,5 m, een staart van 30 tot 50 cm, een schouderhoogte van zo een 65 tot 80 cm. Het gewicht is afhankelijk van de sexe van de wolf, waarbij mannetjes 20 à 80 kg en vrouwtjes 18 à 50 kg kunnen wegen. Vrouwtjes zijn dan ook zo'n 10% kleiner dan mannetjes.

Het gehoor, de reukzin en het zichtvermogen zijn goed ontwikkeld. Een wolf kan tegen de wind in andere dieren ontdekken die zich op een afstand van 300 meter van hem bevinden. Ook kan hij uitstekend zien in het donker. De wolf heeft een zichthoek van 250° (180° bij mensen). De wolf kan tonen horen tot 40 kHz, tonen die te hoog zijn voor het menselijk gehoor. 

Het gebit van een wolf bestaat uit een totaal van 42 tanden, waarvan 12 snijtanden,  4 hoektanden, 16 voorkiezen en 10 scheurkiezen en gewone kiezen.

Hun hoektanden zijn 2,5 cm lang en zijn sterk, scherp en lichtelijk gekromd. Met deze hoektanden kunnen ze hun prooi grijpen en vasthouden. De druk die een wolf met de hoektanden kan uitoefenen tijdens het bijten, is 15 MPa. Een wolf kan daarmee het been van een eland  in een hap doorbijten. Een wolf kauwt niet op zijn prooi, maar scheurt het vlees in stukken en slikt het door. Het scheuren van dit vlees doet hij met zijn kleine snijtanden. Met draderige bestandsdelen van het vlees, flost de wolf op een natuurlijke manier zijn tanden. Hierdoor worden de speekselklieren geactiveerd en wordt de mond ook gespoeld.

De wolf heeft een zeer dichte en zachte wintervacht, met een korte ondervacht en lang, grof, dekhaar. Het merendeel van de ondervacht en een deel van de dekharen worden afgeworpen in het voorjaar en groeien terug in het najaar.

Wolven in noordelijke klimaten kunnen comfortabel rusten in open gebieden bij -40 °C door het plaatsen van hun snuit tussen de achterste benen en het dekken van hun gezicht met de staart. De vacht van een wolf zorgt voor een betere isolatie dan hondenbont en, net als bij veelvraten, bevriest de vacht niet wanneer een wolf ademt tegen zijn vacht. In een warm klimaat is de vacht grover en dunner dan in het noorden bij wolven. Vrouwtjes hebben soepeler behaarde benen dan mannetjes en in het algemeen ontwikkelen ze, wanneer ze ouder worden, een meer gestroomlijnde en zachte vacht. Oudere wolven hebben over het algemeen meer witte haren in de punt van de staart, langs de neus en op het voorhoofd. De wintervacht is het langst behouden bij zogende vrouwtjes, waarbij ze wel een aantal haren verliezen rond de tepels. 

De kleur van de vacht varieert van bijna zuiver wit tot verschillende tinten blond, room en oker tot grijs, bruin en zwart. 

 

De wolf heeft sterk ontwikkelde zintuigen. De ogen van een wolf zijn beter dan die van de mens. Wolven kunnen net als katachtigen beter zien in het donker. 

Wolven zien diepte minder goed op afstand dan de mens, maar wolven herkennen net als honden bewegende objecten eerder. Als een persoon stil zou staan voor een wolf, bestaat er een kans dat de wolf door de persoon heen kijkt. Wanneer de persoon beweegt ziet de wolf diegene weer wel. 

 
 

 

 

afbeelding van Koen Wellens
About the Author:

Related Works


Leave a comment!

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.