photography
Atlantic mudskipper / Berberse slijkspringer (Periophthalmus barbarus)

Piscis

Piscis

Vissen zijn koudbloedige gewervelde dieren die leven in het water. 

Ze ademen hoofdzakelijk door kieuwen.

Er komen wereldwijd meer dan 32.000 soorten vissen voor en deze kunnen we onderbrengen in 3 verschillende biotopen waarin ze leven:

* brakwatervissen: komen voor in mangroves en overgangsgebieden tussen zee en rivieren.

* zoetwatervissen: komen voor in plassen, beken en rivieren.

* zoutwatervissen: komen voor in zeeën en zoutwaterige milieus.

ook zijn er enkene soorten die een speciale eigenschap hebben:

* katadrome vissen: deze planten zich voort in zee en groeien op in zoet water, zoals de paling. 

* anadrome vissen: deze groeien op in zout water en planten zich voort in zoet water, zoals de zalm. 

afbeelding van Koen Wellens
About the Author:

Related Works


Leave a comment!

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.